Adam Kraszewski

Wyznanie wiary

Chrystadelfiańskie Wyznanie Wiary Chrystadelfiańskie Wyznanie Wiary, znane również jako Birminghamskie Poprawione Wyznanie Wiary (Birmingham Amended Statement of Faith – BASF) Wszystkie artykuły naszego wyznania wiary opierają się na wersetach biblijnych. Kliknij na wybrany, by zobaczyć bezpośrednie odniesienia do Biblii. FUNDAMENT: Wierzymy, że księga znana dzisiaj jako Biblia, składająca się z Pism Mojżesza, proroków i apostołów, …

Wyznanie wiary Weiterlesen »

Czym jest Duch Święty?

Jaki jest wzajemny stosunek Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego? Bóg jest wielkim stworzycielem wszyst­kich rzeczy. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Duch Święty jest mocą Bożą. Czy można dowieść tego na podstawie Bi­blii? Tak, można. Bóg zawsze nazywał Je­zusa Swym Synem. Kiedy Jezus został ochrzczony, Bóg powiedział: „Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam …

Czym jest Duch Święty? Weiterlesen »

Czy Bóg jest Trójcą?

Jaka jest relacja między Bogiem a Jezusem? Jest wiele wersetów w Biblii, które bardzo wyraźnie określają istotę relacji między Bo­giem a Jezusem. Biblia naucza, że Jezus jest Synem Boga. Mówi też, że Bóg jest Oj­cem Jezusa Chrystusa. Oto, co anioł powiedział Marii: „Oto po­czniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie …

Czy Bóg jest Trójcą? Weiterlesen »

Czy Jezus Chrystus powróci na Ziemię?

Czyż nie byłoby to wspaniałe? Jezus Chry­stus z powrotem na ziemi. Uzdrawiałby nas, pomagałby nam, prowadziłby nas – robiłby wszystko, czego nie potrafią nasi ludzcy przywódcy. Większość kościołów chrześcijańskich ponoć tego naucza, ale my, chrystadelfianie, fak­tycznie w to wierzymy. W rzeczy samej, jeśli sam(a) będziesz czytać Biblię, będziesz musiał(a) dojść do tego samego wniosku. Jezus …

Czy Jezus Chrystus powróci na Ziemię? Weiterlesen »

Czego dotyczą obietnice Boga?

Wszyscy doświadczyliśmy złamanych obiet­nic. Być może składali je politycy przed wy­borami. Niewiele takich obietnic zostało do­trzymanych. Być może pracodawcy albo przyjaciele nie dotrzymali złożonych nam obietnic. Najbardziej bolesne jest to, że czasami zawodzili nas nasi krewni. Na szczęście Bóg nie zachowuje się w taki sposób. Jest On „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i …

Czego dotyczą obietnice Boga? Weiterlesen »

Kim są i w co wierzą chrystadelfianie

Nazwa ‘chrystadelfianie’ została wybrana dla­tego, że opisuje relacje między Jezusem a jego uczniami. Nowy Testament został napisany w języku grec­kim. Słowo ‘chrystadelfianie’ składa się z dwóch greckich wyrazów, ‘adelfos’ i ‘Christos’, i ozna­cza ‘Bracia w Chrystusie’. Frazę tę można zna­leźć w Biblii, w Liście do Kolosan 1,2.Nazwę ‘chrystadelfianie’ wybrał John Thomas, XIX-wieczny kaznodzieja. Dużo podróżował …

Kim są i w co wierzą chrystadelfianie Weiterlesen »

Biblia przewodnikiem przez życie?

Nie ma nigdzie żadnej księgi, która może się równać z Biblią. Wykorzystano czter­dziestu różnych autorów – byli wśród nich królowie, prorocy, kapłani, przywód­cy, lekarz, rybacy i pasterze. Pisali przez okres ponad 1 600 lat. Biblia jest unikatowa. Jest Słowem Bożym. „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie …

Biblia przewodnikiem przez życie? Weiterlesen »

Jaki plan Bóg ma dla świata i dla ciebie?

Co jest nie w porządku z naszym światem? Jeżeli nie zgadzasz się, że mamy problemy, to żyłeś dotąd na innej planecie! Pewien komisarz policji w USA stwierdził: „Nie ma samodyscypliny. Jest totalna pobłażliwość. Brak szacunku dla prawa i wartości”. To uczciwe podsumowanie. Z braku dyscypliny powstało zepsucie, niemoralność, przemoc, nadużywanie nar­kotyków i alkoholu, uprowadzenia, porwa­nia, …

Jaki plan Bóg ma dla świata i dla ciebie? Weiterlesen »

O nas

Chrystadelfianie to światowa społeczność ludzi studiujących Biblię, których wspólnota opiera się na jednakowym rozumieniu jej przesłania. Nie posiadamy władz centralnych, które decydują o tym, w co należy wierzyć, a w co nie. Łączą nas wspólne wierzenia, wyróżniające nas od innych, do których każdy doszedł poprzez indywidualne studium Pisma Świętego. Nazwa ‘chrystadelfianie’ została wybrana dla­tego, że …

O nas Weiterlesen »