WPytania

Czy szabat jest dniem szczególnym?

Który dzień jest szabatem? Odpowiedź na to pytanie może cię zaskoczyć. Szabat w Biblii zaczynał się o zachodzie słońca w piątek i kończył się o zachodzie w sobotę. Tak przestrzegali go Żydzi. Ten „dzień” zaczynał się, kiedy zapadał mrok. Przyczynę tego można znaleźć w Księdze Rodzaju 1,5: „I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy”. …

Czy szabat jest dniem szczególnym? Weiterlesen »

Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina?

Apostoł Jan powiedział, że Boże przykazanie, „jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie” (1 List Jana 3,23). To jedno przykazanie zawiera dwa aspekty, których nie można rozdzielić. Życie chrześcijańskie to kwestia wiary i czynu. W co wierzyli wcześni wyznawcy Jezusa Chrystusa? Wierzyli oni, że Jezus Chrystus: Jest Synem Boga …

Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina? Weiterlesen »

Jakie znaczenie ma chrzest?

Czy wcześni wyznawcy Jezusa Chrystusa byli ochrzczeni? Tak, wcześni wyznawcy Jezusa Chrystusa byli ochrzczeni. Dlaczego? Ponieważ tak im nakazał Jezus. Było to jedno z najważniejszych przykazań, które on dał. Chrzest był sposobem, w który ludzie pokazywali, że wierzą w Jezusa i jego nauczanie. Każdy nowo nawrócony stawał się członkiem szczególnej grupy ludzi, uczniów Jezusa. Głosili …

Jakie znaczenie ma chrzest? Weiterlesen »

Co będzie przyszłą stolicą świata?

Dlaczego Jerozolima będzie przyszłą wieczną stolicą świata? Dlaczego Jerozolima, a nie Londyn, Pekin, Nowy Jork, Rzym albo Moskwa? Na pytanie to odpowiada Biblia. Sam Jezus Chrystus powiedział: „Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla” (Ewangelia Mateusza …

Co będzie przyszłą stolicą świata? Weiterlesen »

Co Bóg postanowił w stosunku do narodu żydowskiego?

Żeby otwierać zamknięte drzwi, dobrze jest mieć klucze. Oto pięć „złotych kluczy”, które pomogą ci otworzyć biblijne przesłanie o Żydach i o nas: Zrozumienie Bożych obietnic wobec Abrahama. Poznanie obietnic złożonych przez Boga Dawidowi. Spojrzenie na relację Boga z Żydami. Zrozumienie dzieła Jezusa Chrystusa. Dowiedzenie się o nadchodzącym królestwie Bożym na ziemi. Musimy użyć ich wszystkich, …

Co Bóg postanowił w stosunku do narodu żydowskiego? Weiterlesen »

Czy istnieje niebo i piekło?

Co to jest niebo? Biblia podaje nam kilka ważnych faktów o niebie: „Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię” (Psalm 115,16). „Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym” (Ewangelia Mateusza 5,34). Jezus Chrystus, nieśmiertelny Syn Boży, został „wzięty od was do nieba”, ale powróci na ziemię (Dzieje Apostolskie 1,11). „I nikt …

Czy istnieje niebo i piekło? Weiterlesen »

Kiedy nastąpi zmartwychwstanie ludzi i co potem?

Wielu ludzi wierzy, że kiedy umrą, z ich wnę­trza do nieba pójdzie nieśmiertelna dusza. Biblia mówi coś zupełnie innego. Mówi o lu­dziach, którzy „dojdą jakoś do pełnego po­wstania z martwych” (List do Filipian 3,11). Muszą też „stanąć przed trybunałem Chrys­tusa” (2 List do Koryntian 5,10). Bóg wskrzesi umarłych i osądzi ich. Wierni wyznawcy Je­zusa Chrystusa …

Kiedy nastąpi zmartwychwstanie ludzi i co potem? Weiterlesen »

Czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał?

Czy możemy być pewni, że Jezus umarł na krzyżu? Nie ma wątpliwości, że Jezus Chrystus umarł. Okrutni rzymscy żołnierze, specjali­ści od zabijania, widząc ciało, poznawali, czy jest martwe. Żołnierze pełniący służbę przy ukrzyżowaniu „podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł”. Żeby podwójnie się upewnić, „jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew …

Czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał? Weiterlesen »