Adam Kraszewski

Dlaczego Jezus Chrystus musiał umrzeć?

Jeżeli chcemy zrozumieć wielkie prawdy o życiu i śmierci, musimy zwrócić się do na­szego Stwórcy. Bóg odpowiada na nasze pytania w Swym Słowie, Biblii. Dlaczego ludzie umierają? Adam został stworzony, kiedy „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Księga Ro­dzaju 2,7). Ewa, która …

Dlaczego Jezus Chrystus musiał umrzeć? Weiterlesen »

Życie po śmierci?

Dlaczego pogląd Jezusa Chrystusa na życie po śmierci jest taki ważny? Świat miał już wielu przywódców. Tak poli­tycznych jak i religijnych. Spośród wielkich przywódców, Jezus Chrystus jest jedynym, który został wzbudzony z martwych. Setki ludzi widziały go po zmartwychwstaniu (1 List do Koryntian 15,3-8). Czyni to Je­zusa kimś unikatowym. Ponieważ doświad­czył życia po śmierci, może najlepiej …

Życie po śmierci? Weiterlesen »

W co powinien wierzyć chrześcijanin?

Dlaczego powinienem przyjąć wie­rzenia chrześcijan z I wieku? Ważne jest, żeby chrześcijanie w XXI wieku mieli te same wierzenia co ci, którzy żyli w I wieku. Dlaczego? Ponieważ chrześcija­nie z I wieku żyli najbliżej czasu, kiedy Je­zus Chrystus głosił „Ewangelię królestwa Bożego”. Jeśli chcemy napić się najczystszej wody ze strumienia, musimy dotrzeć możliwie jak najbliżej do źródła …

W co powinien wierzyć chrześcijanin? Weiterlesen »

Czytelnia

Nieodzownym elementem naszego życia powinna być codzienna lektura Biblii. Proponujemy różne publikacje pomagające czytać i rozumieć Pismo Święte. Można je pobrać  tu w wersji elektronicznej. Gdy nie zaznaczono inaczej, jest to plik pdf przygotowany do wydruku. NOWOŚCI W CZYTELNI:Broszura:Ewangelia a seks Podstawowe zasady biblijne:POKUSA I JEJ ZWALCZANIE Przejdź bezpośrednio do:Książek – Artykułów  – Broszur   …

Czytelnia Weiterlesen »

Lektura na dzisiaj

Poniżej możesz pobrać części książki „Czego uczy Biblia“ – pozycji, która systematycznie i w prosty sposób omawia podstawowe nauki biblijne. Piękna ziemia / Człowiek – dobry czy zły? / Śmierć – przyjaciel czy wróg? / Początek Bożych obietnic Przymierze Boga z Abrahamem / Kto jest Królem? Kto będzie Królem? / Jakie będzie Królestwo Boże? / …

Lektura na dzisiaj Weiterlesen »

Kurs biblijny

Poniżej możesz pobrać 11 pierwszych lekcji chrystadelfiańskiego kursu biblijnego. Jak korzystać z tego Kursu Biblijnego Kim są chrystadelfianie? Biblia naszym przewodnikiem Ewangelia Bóg i stworzenie Bóg tak umiłował świat Powrót Pana Jezusa na ziemię Znaki powrotu Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje Boże widzenie historii Królestwo Boże – pokój na ziemi Jeżeli jesteś zainteresowany kolejnymi częściami kursu, …

Kurs biblijny Weiterlesen »

Plan czytania Biblii

Jedną z cech wyróżniających chrystadelfian spośród większości innych społeczności chrześcijańskich jest fakt, iż opieramy nasze wierzenia wyłącznie na Słowie Bożym. Wierzymy, że Biblia jest Bożym przesłaniem skierowanym do człowieka. Poznanie tego przesłania musi być sprawą fundamentalnej wagi dla każdego wierzącego. Znajomość Pisma pozwala nie ulegać wpływom różnych zwodniczych doktryn głoszonych przez fałszywych nauczycieli, przed którymi …

Plan czytania Biblii Weiterlesen »

Odrzucane doktryny

Jako dodatkowe objaśnienie punktów zawartych w naszym wyznaniu wiary dołączamy następujący wykaz doktryn, które należy odrzucić. Nie możemy zaoferować społeczności nikomu, kto wyznaje, naucza lub aprobuje którąkolwiek z herezji doktrynalnych wskazanych niżej. Odrzucamy doktrynę, że Biblia jest tylko częściowo dziełem natchnienia lub jest nim wprawdzie w całości, lecz zawiera błędy, na które przyzwoliło natchnienie. Odrzucamy doktrynę, …

Odrzucane doktryny Weiterlesen »

Przykazania Chrystusa

Wymienione niżej przykazania stanowią podstawę naszego życia w Chrystusie. Większość z nich została wypowiedziana przez samego Chrystusa, inne zostały przekazane nam przez autorów listów biblijnych. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. (Mt 5,44) Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Mt …

Przykazania Chrystusa Weiterlesen »