Chrystadelfiańskie Wyznanie Wiary

Chrystadelfiańskie Wyznanie Wiary, znane również jako Birminghamskie Poprawione Wyznanie Wiary (Birmingham Amended Statement of Faith – BASF)

Wszystkie artykuły naszego wyznania wiary opierają się na wersetach biblijnych. Kliknij na wybrany, by zobaczyć bezpośrednie odniesienia do Biblii.

Iz 40,13-25; 43,10-12; 44,6-8; 45,5; 46,9-10; Hi 38-40; Pwt 6,1-4; Mk 12,29-32; 1Kor 8,4-6; Ef 4,6; 1Tm 2,5; Ne 9,6; Hi 26,13; Ps 124,8; 146,6; 148,5; Iz 40,25-27; Jr 10,12-13; 27,5; 32,17-25; 51,15; Dz 14,15; 17,24; 1Krn 29,11-14; Ps 62,11; 145,3; Iz 26,4; 40,26; Hi 9,4; 36,5; Ps 92,5; 104,24; 147,4-5; Iz 28,29; Rz 16,27; 1Tm 1,17; 2Krn 16,9; Hi 28,24; 34,21; Ps 33,13-14; 44,21; 94,9; 139,7-12; Prz 15,3; Jr 23,24; 32,19; Am 9,2-3; Dz 17,27-28; Ps 123,1; 1Krl 8,30-39.43.49; Mt 6,9; 1Tm 6,15-16; 1,17.

Mt 1,23; 1Tm 3, 16; Dz 2,22-24, 36; Mt 1,18-25; Łk 1,26-35; Gal 4,4; Iz 7,14; Mt 3,16-17; Iz 11,2; 42,1; 61,1; J 3,34; 7,16; 8,26-28; 14,10-24.

1Kor 15,45; Hbr 2,14-16; Rz 1,3; Hbr 5,8-9; 1,9; Rz 5,19-21; Gal 4,4-5; Rz 8,3-4; Hbr 2,15; 9,26; Gal 1,4; Hbr 7,27; 5,3-7; 2,17; Rz 6,10; 6,9; Dz 13,34-37; Ap 1,18; J 5,21-22, 26-27; 14,3; Ap 2,7; 3,21; Mt 25,21; Hbr 5,9; Mk 16,16; Dz 13,38-39; Rz 3,22; (Ps 2,6-9; Dn 7,13-14; Ap 11,15; Jr 23,5; Za 14,9; Ef 1,9-10).

Dz 3,20-21; Ps 102,16, 21; 2Tm 4,1, Dz 1,9-11; Dn 7,13; Łk 21,24-27; Rz 11,25-26.

2Kor 5,10; 2Tm 4,1; Rz 2,5-6, 16; 14,10-12; 1Kor 4,5; Ap 11,18.

Uwaga: Artykuł 24 został poprawiony w styczniu 1898 roku w celu odrzucenia nauczania, że można uniknąć wskrzeszenia na sąd poprzez odmowę przyjęcia chrztu. Wraz z tą zmianą niniejszy dokument zaczął być określany jako Birminghamskie Poprawione Wyznanie Wiary (Birmingham Amended Statement of Faith, BASF). Podczas gdy niemal wszystkie eklezje chrystadelfiańskie na całym świecie przyjęły to poprawione wyznanie wiary, kilka eklezji w Ameryce Północnej nadal posługuje się pierwotnym Birminghamskim Wyznaniem Wiary (Birmingham Statement of Faith, BSF), które bywa również określane jako „Niezmienione” („Unamended”), czyli BUSF. Artykuł ten w pierwotnym dokumencie brzmi: „…ponoszący odpowiedzialność zostaną wezwani przed jego trybunał…”

Mt 7,26; 8,12; 25,20-30; Dn 12,2; Gal 6,8; 5,21; 2Tes 1,8; Hbr 10,26-31; 2P 2,12; Ap 21,8; Ml 4,1; Ps 37,30-38; Prz 10,25-29; 1Kor 15,51-55; 2Kor 5,1-4; Jak 1,12; Rz 2,7; J 10,28; Mt 5,5; Ps 37,9, 22, 29; Ap 5,9; Dn 7,27; 1Tes 2,12; 2P 1,11; Ap 3,21; 2Tm 2, 12; Ap 5, 10; Ps 49,7-9; Łk 22,29-30.

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone