Jako dodatkowe objaśnienie punktów zawartych w naszym wyznaniu wiary dołączamy następujący wykaz doktryn, które należy odrzucić.

Nie możemy zaoferować społeczności nikomu, kto wyznaje, naucza lub aprobuje którąkolwiek z herezji doktrynalnych wskazanych niżej.

 • Odrzucamy doktrynę, że Biblia jest tylko częściowo dziełem natchnienia lub jest nim wprawdzie w całości, lecz zawiera błędy, na które przyzwoliło natchnienie.
 • Odrzucamy doktrynę, że Bóg to trzy osoby.
 • Odrzucamy doktrynę, że Syn Boży był współwieczny z Ojcem.
 • Odrzucamy doktrynę, że Chrystus urodził się wolnym od obciążeń i skutków grzechu popełnionego przez pierwszych ludzi.
 • Odrzucamy doktrynę, że natura Chrystusa była nieskazitelna.
 • Odrzucamy doktrynę, że Duch Święty jest osobą różną od Ojca.
 • Odrzucamy doktrynę, że człowiek ma nieśmiertelną duszę.
 • Odrzucamy doktrynę, że człowiek istnieje świadomie w śmierci.
 • Odrzucamy doktrynę, że niegodziwi będą cierpieć wieczne męki w piekle.
 • Odrzucamy doktrynę, że sprawiedliwi wstąpią po śmierci do królestwa ponad niebem.
 • Odrzucamy doktrynę, że diabeł to istota nadprzyrodzona.
 • Odrzucamy doktrynę, że Królestwo Boże to „kościół”.
 • Odrzucamy doktrynę, że Ewangelia to tylko śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie Chrystusa.
 • Odrzucamy doktrynę, że Chrystus przyjdzie dopiero na koniec okresu tysiąca lat.
 • Odrzucamy doktrynę, że trybunał Chrystusa, po jego powrocie, będzie miał na celu nie osądzenie świętych, ale zaledwie wyróżnienie spośród nich tych, którzy będą zasługiwać na różnego stopnia nagrodę.
 • Odrzucamy doktrynę, że zmartwychwstanie ogranicza się do wiernych.
 • Odrzucamy doktrynę, że umarli powstaną w stanie nieśmiertelnym.
 • Odrzucamy doktrynę, że narody poddane w okresie tysiąca lat będą nieśmiertelne.
 • Odrzucamy doktrynę, że Prawo Mojżeszowe jest wiążące dla wierzących w Ewangelię.
 • Odrzucamy doktrynę, że przestrzeganie niedzieli jest kwestią obowiązku. 
 • Odrzucamy doktrynę, że chrzest przez pokropienie niemowląt jest rzeczą, której naucza Pismo.
 • Odrzucamy doktrynę, że ci, którym brak wiedzy – przez osobisty wybór, niedojrzałość lub brak zdolności umysłowych – zostaną zbawieni.
 • Odrzucamy doktrynę, że człowiek może zostać zbawiony bez Ewangelii a jedynie dzięki swej moralności lub szczerości.
 • Odrzucamy doktrynę, że zbawi sama Ewangelia, bez posłuszeństwa wobec przykazań Chrystusa.
 • Odrzucamy doktrynę, że człowiek nie może uwierzyć bez posiadania Ducha Bożego.
 • Odrzucamy doktrynę, że ludzie są predestynowani do zbawienia bezwarunkowo.
 • Odrzucamy doktrynę, że w ciele nie ma grzechu.
 • Odrzucamy doktrynę, że Józef był rzeczywistym ojcem Jezusa.
 • Odrzucamy doktrynę, że ziemia zostanie zniszczona.
 • Odrzucamy doktrynę, że chrzest nie jest konieczny do zbawienia.
 • Odrzucamy doktrynę, że znajomość Prawdy nie jest konieczna, aby chrzest był ważny.
 • Odrzucamy doktrynę, że należy powstrzymywać się od niektórych rodzajów mięsa ze względu na ich nieczystość.
 • Odrzucamy doktrynę, że Anglicy to dziesięć plemion Izraela, a ich dobrobyt stanowi spełnienie obietnic złożonych w odniesieniu do Efraima.
 • Odrzucamy doktrynę, że małżeństwo z osobą niewierzącą jest prawowite.
 • Odrzucamy doktrynę, że mamy wolną rękę, żeby służyć w armii, marynarce wojennej, siłach policyjnych lub jakiejkolwiek innej formacji wymagającej przysięgi wierności lub stosowania siły.
 • Odrzucamy doktrynę, że mamy wolną rękę, żeby brać udział w polityce lub odzyskiwać długi na drodze prawnego przymusu.

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone