Wymienione niżej przykazania stanowią podstawę naszego życia w Chrystusie. Większość z nich została wypowiedziana przez samego Chrystusa, inne zostały przekazane nam przez autorów listów biblijnych.

 • Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. (Mt 5,44)
 • Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Mt 5,39)
 • Nie mścijcie się sami, ale dajcie miejsce gniewowi i znoście raczej niesprawiedliwość. (Rz 12,19, 1Kor 6,7)
 • Nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. (Łk 6,29-30)
 • Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, poddając się nawet złu przez wzgląd na pokój. (Mt 5,25; 1Kor 6,7)
 • Pracuj nie dla bogactwa, bądź gotowy na każdy dobry uczynek, dawaj tym, którzy proszą; przynoś ulgę uciśnionym. (1Tm 6,8; Rz 12,13; Hbr 13,16; Jk 1,27)
 • Nie dawaj jałmużny przed ludźmi, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. (Mt 6,1-4)
 • Nikomu złem za złe nie odpłacajcie, zło dobrem zwyciężajcie. (Rz 12,17-21)
 • Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Niech żadne przekleństwo nie wychodzi z waszych ust. (Mt 5,44; Rz 12,14, Ef 4,29, Kol 3,8)
 • Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! (1P 3,9)
 • Módlcie się za tymi, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. (Mt 5,44)
 • Nie uskarżajcie się, nie sądźcie, nie narzekajcie, nie potępiajcie. (Jk 5,9; Mt 7,1)
 • Odrzućcie gniew, uniesienie, gorycz, i wszelkie obmowy. (Ef 4,31; 1P 2,1)
 • Wyznawajcie zatem sobie nawzajem upadki. (Jk 5,16)
 • A nie upodabniajcie się do tego świata, nie miłujcie świata. (Rz 12,2; 1J 2,15)
 • Wyrzeknijcie się bezbożności i światowych pożądliwości. Jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją. (Tt 2,12; Mt 5,30)
 • Słudzy, bądźcie wierni, nawet złym panom. (Ef 6,5-8)
 • Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. (Rz 12,16)
 • Nikomu nic winni nie bądźcie. (Rz 13,7-8)
 • Jeżeli będziesz wiedział lub usłyszysz o grzechu, nie mów o nim innym, lecz porozmawiaj o tej sprawie w cztery oczy z bratem, który zgrzeszył, z myślą o poprawie. (Mt 18,15; Ga 6,1)
 • Miłuj Pana, Boga swego całym swoim sercem. (Mt 22,37)
 • Nieustannie się módlcie; módlcie się zwięźle i prosto; módlcie się w ukryciu. (Łk 18,1; Mt 6,7)
 • Dziękuj zawsze za wszystko Bogu i znaj Go na wszystkich swoich drogach. (Ef 5,20; Prz 3,6)
 • Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. (Mt 7,12)
 • Weźcie Chrystusa za wzór i podążajcie jego śladami. (1P 2,21)
 • Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. (Ef 3,17)
 • Ceńcie sobie Chrystusa wyżej niż wszystkie rzeczy na ziemi, wyżej nawet niż własne życie. (Łk 14,26)
 • Wyznawajcie swobodnie Chrystusa przed ludźmi. (Łk 12,8)
 • Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. (Łk 21,34-36; Mt 24,44)
 • Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22,39)
 • Ponad nikogo nie wywyższajcie się. (Mt 23,11)
 • Nie szukajcie tylko własnego bogactwa, ani nie noście tylko własnych ciężarów, ale miejcie wzgląd na innych. (Flp 2,4; Ga 6,2)
 • Niech wasze światło świeci przed ludźmi, trzymajcie się mocno słowa życia. Czyńcie dobro wszystkim ludziom, dopóki macie czas. (Mt 5,16; Flp 2,16; Ga 6,10)
 • Bądźcie bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. (Flp 2,15)
 • Bądźcie łagodni, uprzejmi, serdeczni, współczujący, miłosierni, wybaczający. (2Tm 2,24; Tt 2,2; Ef 4,32)
 • Bądźcie trzeźwi, poważni, szczerzy, powściągliwi. (Flp 4,5; 1P 1,13; 5,8)
 • Mówcie prawdę wobec swoich bliźnich, odrzućcie wszelkie kłamstwo. (Ef 4,25)
 • Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. (Kol 3,23)
 • Bądźcie czujni, mężni, radośni, uprzejmi i silni. (1Kor 16,13; Flp 4,4; 1Tes 5,6-10)
 • Obleczcie się w pokorę; bądźcie cierpliwi wobec wszystkiego. (Kol 3,12; Rz 12,12)
 • Dążcie do pokoju ze wszystkimi ludźmi. (Hbr 12,14)
 • Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. (Rz 12,15)
 • Idźcie za wszystkim, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, co jest cnotą i godne pochwały. (Flp 4,8)
 • Powstrzymajcie się całkowicie od cudzołóstwa, nierządu, nieczystości, pijaństwa, chciwości, gniewu, sporów, podburzania, nienawiści, rywalizacji, przechwałek, próżnej chwały, zazdrości, błazenady, niedorzecznego gadania i nieprzyzwoitych żartów. (Ef 5,3-4)
 • Cokolwiek czynicie, zważajcie na skutek waszego działania dla czci imienia Bożego pośród ludzi. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1Kor 10,31; 3,17)
 • Uważajcie siebie za umarłych dla wszelkiego rodzaju grzechu. Odtąd żyjcie nie dla siebie, lecz dla tego, który za was umarł i zmartwychwstał. (Rz 6,11; 2Kor 5,15)
 • Bądźcie gorliwi w dobrych uczynkach, zawsze obfitując w dziele Bożym, nie ustawając w czynieniu dobra. (Tt 2,14; Ga 6,9)
 • O nikim źle nie mówcie. (Tt 3,2)
 • Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. (Kol 3,16)
 • Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. (Kol 3,8; 4,6)
 • Przestrzegajcie przepisów; poddawajcie się każdemu zarządzeniu człowieka przez wzgląd na Pana. (Tt 3,1)
 • Bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. (1P 1,15-16)
 • Nie dawajcie przeciwnikowi powodu do rzucania potwarzy. (1Tm 5,14)

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone