Jedną z cech wyróżniających chrystadelfian spośród większości innych społeczności chrześcijańskich jest fakt, iż opieramy nasze wierzenia wyłącznie na Słowie Bożym. Wierzymy, że Biblia jest Bożym przesłaniem skierowanym do człowieka. Poznanie tego przesłania musi być sprawą fundamentalnej wagi dla każdego wierzącego. Znajomość Pisma pozwala nie ulegać wpływom różnych zwodniczych doktryn głoszonych przez fałszywych nauczycieli, przed którymi samo Pismo wyraźnie i wielokrotnie przestrzega. Dlatego chrystadelfianie starają się być jak Bereanie, o których powiedziane jest w Dziejach Apostolskich, że „byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest” (Dz 17,11).

Bible Companion

Oczywiście najlepszym sposobem na poznanie Bożego przesłania do nas jest regularne czytanie Biblii. Chrystadelfianie czytają Biblię codziennie, korzystając przy tym ze specjalnego planu znanego jako Bible Companion, czyli dosłownie Biblijny Towarzysz. A towarzyszy on nam już od ponad 150 lat. Pierwsza wersja powstała w roku 1853, a jej autorem był 14-letni wówczas Robert Roberts. W następnych latach wprowadził on jedynie kilka drobnych zmian do swojego planu. Codzienne czytanie Biblii według wspólnego planu to nie tylko poznawanie Bożego objawienia, to także niezwykle istotny element więzi łączącej całą społeczność chrystadelfian. Gdy czytam fragmenty Pisma przeznaczone na dany dzień, wiem, że dokładnie to samo czytają moi bracia i siostry w Chrystusie na całym świecie, i czuję, że jestem członkiem jednej wielkiej rodziny. Posługując się współczesnym żargonem można by powiedzieć, że wspólne czytanie Biblii to także „styl życia”: kiedy gdzieś na świecie spotykają się przypadkiem jacyś chrystadelfianie, to zamiast pójść razem do pubu na piwo, siadają, gdzie się da, wyciągają Biblie, każdy swoją, i wspólnie „robią czytania”.

Biblia dla początkujących

Dla osób, które nie czują się na siłach, żeby codziennie czytać Biblię wg Bible Companion, mamy specjalny plan czytania dla początkujących. Pozwala on na pobieżne zapoznanie się z treścią Biblii w ciągu jednego roku. W schemacie tym nie ma podziału na konkretne daty, czytanie należy rozpocząć od początku tabeli i można to uczynić w dowolnej chwili. Na każdy dzień przewidziany jest tylko jeden rozdział. W ramach tego planu wyodrębniono sześć etapów, siódmym etapem jest przejście do pełnego planu czytania.

Pobierz

Dziś czytamy

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone